Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή περιόδου 2023-2024

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2023-2024 είναι τα εξής:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2024.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8. Yπογεγραμμένη δήλωση Π.Δ Αξιωματούχων ομάδας (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε:

α) Αίτηση του σωματείου
β) Σχετική υπεύθυνη δήλωση
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό
δ) Προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων

Κατεβάστε (PDF, Unknown)


Κατεβάστε (PDF, Unknown)


Κατεβάστε (PDF, Unknown)


Κατεβάστε (PDF, Unknown)