Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Επιτροπές

Επιτροπές

1. Πειθαρχική Επιτροπή
1. Σταυρόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος
2. Καραμούζης Φίλιππος Μέλος
3. Χαμπέος Γρηγόρης Μέλος
4. Παναγόπουλος Παναγιώτης Μέλος

2. Επιτροπή Διαιτησίας
1. Τριανταφύλλης Ανδρέας Πρόεδρος
2. Τηλιγάδας Σωτήριος Μέλος
3. Παπαντωνόπουλος Ιωάννης Μέλος

3. Επιτροπή Πρωταθλήματος
1. Σαρρής Δημήτριος Πρόεδρος
2. Χριστόπουλος Οδυσσέας Μέλος
3. Μπαλάσκας Κωνσταντίνος Μέλος
4. Κορφιάτης Γεώργιος Αναπλ. Μέλος
5. Σταθόπουλος Χρήστος Αναπλ. Μέλος

4. Επιτροπή Προμηθειών
1. Δανιήλ Άγγελος Πρόεδρος
2. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Μέλος
3. Μπαλαφούτης Δημήτριος Μέλος

5. Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων
1. Βουκελάτος Βασίλειος Πρόεδρος
2. Ιωάννου Χαρίτων Μέλος
3. Χρήστου Δημήτριος Μέλος

6. Επιτροπή Ασφάλειας
1. Ντάσιος Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Κολώνης Νικόλαος Μέλος
3. Μενύχτας Βασίλειος Μέλος
4. Ευθυμάκης Πολύκαρπος Αναπλ. Μέλος

7. Επιτροπή Αιγιαλείας
1. Χριστόπουλος Οδυσσέας Πρόεδρος
2. Μελισσουργού Ελένη Μέλος
3. Σακελλαρίου Ανδρέας Μέλος
4. Παπαδογεώργος Γεώργιος Αναπλ. Μέλος
5. Ξυγκάς Αθανάσιος Αναπλ. Μέλος
6 Κανελλής Πέτρος Αναπλ. Μέλος

8. Επιτροπή Δυτικής Αχαΐας
1. Μεσσήνης Νικόλαος Πρόεδρος
2. Μπουλής Ανδρέας Μέλος
3. Τσάμης Νικόλαος Αναπλ. Μέλος

9. Επιτροπή Beach Soccer
1. Ντάσιος Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Σαρρής Δημήτριος Μέλος
3. Πλώτας Ιωάννης Μέλος
4. Μάλλιος Παναγιώτης Αναπλ. Μέλος

10. Επιτροπή Γυναικείου Ποδοσφαίρου
1. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Καλαντζής Νικόλαος Μέλος
3. Βέρρας Δημήτριος Μέλος

11. Επιτροπή Χορηγιών
1. Ντάσιος Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Θεοδωρόπουλος Νικόλαος Μέλος
3. Παπαδημάκης Χρήστος Μέλος

* Όλες οι επιτροπές είναι τριμελείς.
* Τα υπόλοιπα μέλη είναι αναπληρωματικά