Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης μετεγγραφών, επανεγγραφών, μετεγγραφών ορισμένου χρόνου και πρώτων εγγραφών ενήλικων ποδοσφαιριστών

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση μετεγγραφών, επανεγγραφών, μετεγγραφών ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετική) και πρώτων εγγραφών ενήλικων ποδοσφαιριστών είναι η 24η Οκτώβρη 2023.