Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τα 11 μέτρα…

Η απόσταση του σημείου πέναλτι, από τη γραμμή τέρματος, είναι 11 μέτρα. Η απόσταση αυτή μετριέται από,,,

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

… το κέντρο της “βούλας” του πέναλτι έως την εξωτερική πλευρά της γραμμής τέρματος.

Με άλλα λόγια το πάχος της γραμμής τέρματος, το οποίο πρέπει να είναι έως 12 πόντους,  ανήκει στο μήκος των 11 μέτρων.