Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γραμμές στον αγωνιστικό χώρο

Επιτρέπεται η χάραξη γραμμών, στον αγωνιστικό χώρο, άλλων από αυτές που ορίζονται από τον Κανονισμό του Παιχνιδιού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μόνον σε τεχνικό χλοοτάπητα (όχι σε φυσικό). Αν δηλαδή διεξάγονται, στον συγκεκριμένο αγωνιστικό χώρο, και άλλα αθλήματα πέραν του ποδοσφαίρου 11 Χ 11, μπορούν να χαραχθούν με την προϋπόθεση ότι αυτές θα είναι διαφορετικού χρώματος (όχι άσπρες) και ξεκάθαρα ευδιάκριτες από τις αυτές του ποδοσφαίρου 11 Χ 11.