Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οδηγίες του σεμιναρίου Αξιωματούχων αγώνων ΕΠΣ Αχαΐας 2023-24

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οδηγίες του σεμιναρίου Αξιωματούχων αγώνων ΕΠΣ Αχαΐας 2023-24

Πατήστε στον τίτλο, παραπάνω, για να οδηγηθείτε στο έγγραφο συμπερασμάτων.