Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Επείγουσα ενημέρωση από Γ.Γ.Α. σχετικά με την προθεσμία επικαιροποίησης στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Ύστερα από επικοινωνία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι για τα σωματεία τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο με βάση τις διαδικασίες του 2022, η καταληκτική ημερομηνία για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους είναι αυστηρά η 31η Ιουλίου 2023 και δεν θα υπάρξει άλλη παράταση. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία έως την παραπάνω ημερομηνία υποβάλλοντας ολοκληρωμένη αίτηση, τα σωματεία θα διαγραφούν οριστικά από το Μητρώο.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τη σχετική δημοσίευση της Γ.Γ.Α. στην ιστοσελίδα της:
https://gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/3821-mitroo-11-07-23