Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Περίοδοι μεταβολών ποδοσφαιριστών περιόδου 2023-2024

– ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙΣ: από 1/7/2023 έως 30/6/2024

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
– ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ): από 1/8/2023 έως 24/10/2023
– ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: από 1/10/2023 έως 24/10/2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
– ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ): από 1/1/2024 έως 26/1/2024
– ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ: από 1/1/2024 έως 15/1/2024