Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – «Προμήθεια υλικών πλήρωσης , υλικών συγκόλλησης και εργασία τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια υλικών πλήρωσης , υλικών συγκόλλησης και την εργασία τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα στο Ενωσιακό γήπεδο Α. Κάνιστρας στο Πετρωτό Πάτρας.

Η ΕΠΣ Αχαΐας καλεί όσους ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό και δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι την 30/09/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας.

Κατεβάστε (DOCX, 33KB)