Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ

Α. ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

1) Στο νέο έντυπο αίτησης μεταβολών ποδοσφαιριστή/στριας είναι πλέον υποχρεωτική η αναγραφή του Α.Μ.Κ.Α. του ποδοσφαιριστή καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email)

2) Για κάθε μεταβολή που πραγματοποιεί ανήλικος ποδοσφαιριστής (πρώτη εγγραφή, μετεγγραφή, επανεγγραφή, μεταγραφή με υποχρέωση επιστροφής ή αποδέσμευση) πρέπει να συναινεί ο κηδεμόνας του ή αυτός/η που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου, στην προβλεπόμενη θέση υπογραφής (στο μπροστά μέρος του εντύπου), αλλά και στο πίσω μέρος του, με την έγγραφη συναίνεσή του, πάντα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής

3) Η φωτογραφία στο έντυπο αίτησης μεταβολών θα πρέπει να είναι διαβατηρίου και να επικολλάται σε αυτό (με κόλλα) και όχι να επισυνάπτεται (με συρραπτικό).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Εκτός των λοιπών δικαιολογητικών ανά περίπτωση, υποχρεωτικά πλέον δικαιολογητικά για όλες τις μεταβολές, εκτός των αποδεσμεύσεων, είναι :

1) Αντίγραφο της Κάρτας Υγείας του ποδοσφαιριστή/στριας, συμπληρωμένη από ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ή ΙΔΙΩΤΗ , καθώς και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, πιστοποιημένους από το Ε.Κ.Α.Ε. (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΙΔΑ ΤΟΥ).

Επισημαίνεται ότι μη ευδιάκριτες φωτοτυπίες θα αποτελούν λόγω απόρριψης/επιστροφής της αίτησης μεταβολών.

Η φωτοτυπία της Κάρτας Υγείας ποδοσφαιριστή είναι πλέον ένα από τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

2) Ευδιάκριτη πρόσφατη φωτογραφία διαβατηρίου, η οποία πλέον θα εκτυπώνεται στο δελτίο αθλητικής ιδιότητας (με email σε τύπο αρχείου jpeg ή να συνοδεύει το έντυπο μεταβολών ).