Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ζήριας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Νέο Σαλμενίκο , Φοινικας Ζήριας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ζήριας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Νέο Σαλμενίκο , Φοινικας Ζήριας