Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Θύελλας (Χόρτο)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Πατρών , Θύελλα- Ωλενιακός 2 , Θύελλα Πατρών , Θύελλα Πατρών 1 , Θύελλα Πατρών