Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ψαθόπυργου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Αναγέννηση Ψαθόπυργου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ψαθόπυργου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Αναγέννηση Ψαθόπυργου