Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Σταυροδρομίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Σκιαδά , Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός"

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Σταυροδρομίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Θύελλα Σκιαδά , Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός"