Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ακράτας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Ακράτα , Ακράτα - Θύελλα Αιγείρας , ΑΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ/ΑΚΡΑΤΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ακράτας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Ακράτα , Ακράτα - Θύελλα Αιγείρας , ΑΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ/ΑΚΡΑΤΑΣ