Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ροδιάς
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Φλόγα Ρόδιας , Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου , Δήμος Διακοπτού Α.Ο. , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων ΣΥΝ. , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων- Λύκοι , Θύελλα Αιγίου , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων ΣΥΝ. , Απόλλων ΣΥΝ. , Φλόγα Ροδιάς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ροδιάς
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Φλόγα Ρόδιας , Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου , Δήμος Διακοπτού Α.Ο. , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων ΣΥΝ. , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων- Λύκοι , Θύελλα Αιγίου , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων ΣΥΝ. , Απόλλων ΣΥΝ. , Φλόγα Ροδιάς