Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Πλαστήρα
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Δάφνες Αιγιαλείας , Θύελλα Αιγίου , Θύελλα Αιγίου 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Πλαστήρα
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Δάφνες Αιγιαλείας , Θύελλα Αιγίου , Θύελλα Αιγίου 2