Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Αιγείρας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Αιγείρας , Αιγείρας Ακράτας ΑΕ , ΑΕ Αιγείρα Ακράτα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Αιγείρας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Θύελλα Αιγείρας , Αιγείρας Ακράτας ΑΕ , ΑΕ Αιγείρα Ακράτα