Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Μ.Ηλιόπουλου (Ρωμανού)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Μ.Ηλιόπουλου (Ρωμανού)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν: