Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Λιμνοχωρίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Απόλλων Βίδοβας , Λιμνοχώρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Λιμνοχωρίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Απόλλων Βίδοβας , Λιμνοχώρι