Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Λάππα
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Ακάδημος Λαρισσού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Λάππα
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Ακάδημος Λαρισσού