Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Θύελλας (Χώμα)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Πατρών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Θύελλας (Χώμα)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Θύελλα Πατρών