Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Θύελλας Πατρών
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Πατρών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Θύελλας Πατρών
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Θύελλα Πατρών