Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Δημοτικό Κ. Αχαΐας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Γ.Σ. Δύμης , ΑΧΑΪΚΗ