Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ακούνητα δοκάρια και δίχτυα…

Γιατί στον Κανόνα 14 (Πέναλτι), των Κανονισμών του Παιχνιδιού, ορίζεται ότι ο/ η αμυνόμενος/ -η τερματοφύλακας ΔΕΝ πρέπει να αγγίζει το οριζόντιο, τα κάθετα δοκάρια ή τα δίχτυα του τέρματος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για δυο λόγους…

  1. εάν το οριζόντιο/ κάθετα δοκάρια/ δίχτυα κουνιόνται/ ταλαντεύονται, αυτό μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του παίκτη/ της παίκτριας που θα εκτελέσει το πέναλτι.
  2. εάν το τέρμα είναι μεταφερόμενο και δεν στερεωθεί σωστά στο έδαφος, τότε αυτή η ενέργεια του/ της τερματοφύλακα θα μπορούσε να μετακινήσει, έστω και για λίγο, ολόκληρο το πλαίσιο του τέρματος.