Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΑΠΟ Γ.Γ.Α.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προπονητής αθλήματος είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή του ιδίου αθλήματος η οποία χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Συνεπώς, οι προπονητές που δηλώνονται από τα σωματεία σε φύλλα αγώνων ή σε δηλώσεις συμμετοχής σωματείων σε αγώνες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ιδίου αθλήματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας – απασχόλησης με το αθλητικό σωματείο. Αν δεν πληρούνται και οι δυο προϋποθέσεις αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας με συνέπειες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα έχει προγραμματιστεί, από την Γ.Γ.Α., δειγματοληπτικά αναζήτηση στοιχείων για την περίοδο 2022-2023 και φυσικά έχει προγραμματιστεί έλεγχος για την περίοδο 2023-2024.