Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

“Περιστροφικό” πλάγιο

Σύμφωνα με τον Κανόνα 15 (πλάγια επαναφορά ή πλάγιο), ένας παίκτης πρέπει να στέκεται στο έδαφος για να εκτελέσει ένα πλάγιο. Ορισμένες, λίγες, φορές έχουμε παρατηρήσει κάποιοι παίκτες να εκτελούν πλάγιο κάνοντας μια τούμπα, γύρω από τον εαυτό τους, πριν διώξουν τη μπάλα απ’ τα χέρια τους. Επιτρέπεται αυτό;

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας εκτέλεσης του πλαγίου θα πρέπει να έχουν τηρηθεί τα του Κανονισμού και συγκεκριμένα του Κανόνα 15 (Πλάγια επαναφορά/ πλάγιο). Αυτό σημαίνει, αν και θα το αναλύσουμε αργότερα, ότι τα πέλματα και των δυο ποδιών θα πρέπει να ακουμπούν στο έδαφος. Να γιατί δεν επιτρέπεται παίκτης να εκτελέσει το πλάγιο γονατιστός.

Επομένως, ο παίκτης αφού ολοκληρώσει την περιστροφή του σώματός του/ τούμπα και στην τελική στιγμή της εκτέλεσης  έχει λειτουργήσει σύμφωνα με τον Κανονισμό, δεν διαπράττει παράβαση.