Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 2022-2023

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας, σας ενημερώνει για την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.510652/20-10-2022 Εγκύκλιο της ΓΓΑ (αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΑ), με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το νόμο Αυγενάκη ν.4982/2022», σύμφωνα με την οποία κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, και προκειμένου αυτή να χορηγηθεί ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο.

Κατεβάστε (PDF, 644KB)


Επίσης χρειάζεται και η άδεια λειτουργίας του γηπέδου και η παραχώρηση χρήσης.

Η άδεια αυτή χορηγείται από την Περιφέρεια με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου.

Για την έκδοση της άδειας τέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων χρειάζεται να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο Τμήμα τουρισμού αθλητισμού, πολιτισμού και απασχόλησης, Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β) Πάτρα ή να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected]

Υπόψιν κ. Κ. Ρουμελιώτη τηλ. επικοινωνίας 2613 613479

1. Αίτηση σωματείου

Κατεβάστε (DOCX, 13KB)

2. Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου από ΓΓΑ

3. Πρόγραμμα αγώνων

4. Άδεια λειτουργίας γηπέδου

5. Παραχωρητήριο γηπέδου