Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Υπενθύμιση για επανεκδόσεις δελτίων ποδοσφαιριστών

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα σωματεία – μέλη μας ότι στις 30/6/2022 λήγει η προθεσμία των επανεκδόσεων για αντικατάσταση δελτίων ποδοσφαιριστών παλαιού τύπου με το κόστος του παραβόλου των 5 ευρώ για χρονική ισχύ 3 ετών. Το κόστος του συγκεκριμένου παραβόλου από 1/7/2022 θα διαμορφωθεί ομοίως με τις υπόλοιπες μεταβολές ποδοσφαιριστών.