Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ιδιότητα Διπλωματούχων Προπονητών Περιόδου 2015-2016

Παρακαλούνται όσοι διπλωματούχοι προπονητές δεν εξασκούν την ιδιότητα του Προπονητή για την περίοδο 2015-2016, όπως μας ενημερώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105 για την ιδιότητά τους κατά την φετινή αγωνιστική περίοδο.

Επίσης καλούμε τα σωματεία των Β’ και Γ’ Κατηγοριών όπως καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν πιστοποίηση για τους διπλωματούχους προπονητές τους από την Ε.Π.Σ.Α., σύμφωνα με την προκήρυξη, σε αντίθετη περίπτωση θα τους επιβληθεί πρόστιμο όπως προβλέπεται στην Προκήρυξη Πρωταθλημάτων περιόδου 2015-2016.