Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Δικαιολογητικά για έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή 2021-2022

Η Ε.Π.Σ.Αχαΐας εκδίδει τα Δελτία Πιστοποίησης Προπονητών για τα πρωταθλήματα ευθύνης της.

Η αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην Ε.Π.Σ. από τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία ευθύνης της

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Τριετίας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.
3. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση Πράξης Συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προπονητή (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.

Διευκρινίσεις

Ιδιαίτερη σημασία για τη σωστή διεξαγωγή της διαδικασίας που αφορά την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή από όλα τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία, έχουν τα ακόλουθα:

1) Το κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο, ως «θέμα» (του email) με τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, προς την Ε.Π.Ο. ή την εκάστοτε Ε.Π.Σ. αντίστοιχα, θα πρέπει να αναγράφει: «Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή» / «Επωνυμία του Σωματείου» / «Επώνυμο – Όνομα Προπονητή».

2) Το κάθε έγγραφο/δικαιολογητικό θα πρέπει να μετατρέπεται ξεχωριστά σε μορφή PDF, η δε φωτογραφία του Προπονητή να είναι σε μορφή JPG.
Αν ένα έγγραφο/δικαιολογητικό αποτελείται πέραν της μιας σελίδας (για παράδειγμα ένα πολυσέλιδο Ιδιωτικό Συμφωνητικό), να μετατρέπεται ολόκληρο το έγγραφο σε ΕΝΑ αρχείο PDF και ΟΧΙ η κάθε μια του σελίδα ξεχωριστά. Στο σύνολο τους θα πρέπει να αποσταλούν όλα τα έγγραφα ως ψηφιακά αρχεία μορφής PDF, και ένα ψηφιακό αρχείο (η φωτογραφία του Προπονητή), σε μορφή JPG.
[σημειώνουμε πως η φωτογραφία του εκάστοτε Προπονητή θα πρέπει να είναι έγχρωμη, να έχει καλή ευκρίνεια, να μην υπάρχουν αλλοιώσεις από σφραγίδες άλλων υπηρεσιών, να έχει λευκό φόντο, και γενικότερα να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές των φωτογραφιών ταυτότητας / διαβατηρίου].

3) Για κάθε Προπονητή / Βοηθό Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης, κάθε Ποδοσφαιρικού Σωματείου, πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστά και να αποστέλλεται από το Ποδοσφαιρικό Σωματείο ΕΝΑ email που να περιλαμβάνει συγκεντρωμένα ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αφορούν την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.

4) Τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) να μην έχουν μακροσκελή τίτλο, αλλά συνοπτικά την αντίστοιχη προς το περιεχόμενο τους ονομασία (π.χ. Υπεύθυνη Δήλωση Προπονητή / Πράξη Συναίνεσης Προπονητή / Παράβολο Προπονητή κ.λπ).

5) Όλα συγκεντρωμένα τα έγγραφα/δικαιολογητικά (PDF & JPG) που συγκροτούν το φάκελο για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης ενός Προπονητή, πρέπει να επισυνάπτονται και να αποστέλλονται από το επίσημα καταχωρημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) του Ποδοσφαιρικού Σωματείου που αιτείται την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.

Συνημμένα:
Aίτηση του Σωματείου
Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Υπεύθυνη δήλωση προπονητή
Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων

Κατεβάστε (PDF, 68KB)

Κατεβάστε (PDF, 1.03MB)

Κατεβάστε (DOC, 45KB)

Κατεβάστε (PDF, 55KB)