Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Αποφάσεις Επιτροπής Πρωταθλήματος και κυπέλλου

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος / Κυπέλλου λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις όσον αφορά τα πρωταθλήματα της περιόδου 2021-22:
1) Οι δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις Κατηγορίες πρέπει να υποβληθούν στην ΕΠΣΑ μέχρι τις 10/08/2021.
2) Τα σωματεία ΔΕΝ οφείλουν να καταβάλλουν στην ΕΠΣ Αχαΐας το σχετικό παράβολο συμμετοχής σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο, λόγω της διακοπής του περσινού πρωταθλήματος και των ειδικών συνθηκών πανδημίας. Οφείλουν να καταβάλλουν ΜΟΝΟ την ετήσια συνδρομή (10 ευρώ).
3) Οι προτεινόμενες ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων είναι οι εξής: 25/26 Σεπτεμβρίου η Α’ Κατηγορία, 2/3 Οκτωβρίου η Β’ Κατηγορία και 16/17 Οκτωβρίου η Γ’ Κατηγορία.
4) Η Α’ Κατηγορία θα διεξαχθεί σε 3 Ομίλους, η Β’ Κατηγορία σε 2 Ομίλους, ενώ για την Γ’ Κατηγορία θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση των δηλώσεων συμμετοχής. Ο τρόπος διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα αποφασιστεί σε νέα συνάντηση της Επιτροπής.
5) Κάθε σωματείο οφείλει να δηλώσει (με υπεύθυνη δήλωση) στην ΕΠΣΑ δύο εκπροσώπους Covid 19, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να τηρούν το υγειονομικό πρωτόκολλο.