Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου πιστοποίησης προπονητή περιόδου 2020-2021

Δικαιολογητικά έκδοσης Δελτίου Πιστοποίησης προπονητή:

1) Αίτηση του σωματείου.
2) Αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης μέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού.
6) Καταβολή παραβόλου 75,00 ευρώ στο ταμείο της ΕΠΣ.
7) Υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης. (εφόσον δεν έχει αποσταλεί)
8) Βεβαίωση από αναγνωρισμένο σύνδεσμο προπονητών ότι ο προπονητής είναι μέλος του.

Συνημμένα:
Aίτηση του Σωματείου
Ιδιωτικό Συμφωνητικό
Υπεύθυνη δήλωση προπονητή
Πράξη συναίνεσης προσωπικών δεδομένων

Κατεβάστε (XLSX, 11KB)

Κατεβάστε (PDF, 1.03MB)

Κατεβάστε (DOC, 45KB)

Κατεβάστε (PDF, 55KB)