Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Διευκρινίσεις Κ.Α.Π.

Σας ενημερώνουμε ότι απεστάλη έγγραφο της Νομικής υπηρεσίας της Ε.Π.Ο. σε όλες τις Ενώσεις το οποίο διευκρινίζει τα παρακάτω: