Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Απόφαση Εκτελεστικής Γραμματείας ΕΠΣΑ – Νέα Επιτροπή Διαιτησίας

Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΠΣΑ, η οποία έγινε την Τρίτη 11/8/2020, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:
Λόγω λήξης της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής Διαιτησίας Ε.Π.Σ.Α., αποφασίστηκε η σύσταση της νέας Ε/Δ Ε.Π.Σ.Α. η οποία αποτελείται από τους κάτωθι:
-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
-ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
-ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ