Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια καθισμάτων Ενωσιακού γηπέδου – Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Στο παρακάτω συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τον Τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια καθισμάτων για τις κερκίδες στο Ενωσιακό γήπεδο “Α. Κάνιστρας” στο Πετρωτό Πάτρας.

Καλούμε όσους ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό και δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση να υποβάλλουν τις προσφορές τους (με βάσει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που αναφέρεται στο Παράρτημα Α) και σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές , σφραγισμένες σε κλειστό φάκελο μέχρι την 06/11/2019 και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Αχαΐας.

Κατεβάστε (DOCX, 119KB)