Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ταυτότητες 3ετίας προπονητών

Παρακαλούνται όλοι οι διπλωματούχοι προπονητές της Ένωσής μας να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της ταυτότητας προπονητή 3ετίας 2019-2021 έως 9-8-2019.