Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Ταυτότητες 3ετίας προπονητών

Παρακαλούνται όλοι οι διπλωματούχοι προπονητές της Ένωσής μας να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση της ταυτότητας προπονητή 3ετίας 2019-2021 έως 9-8-2019.