Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Είσοδος προπονητών στους αγώνες Β’ Κατηγορίας ΕΠΣΑ στις 6-7/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι προπονητές των σωματείων Β’Κατηγορίας ΕΠΣΑ στους αγώνες του Σαββάτου και της Κυριακής 6-7/10/2018, δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για την είσοδό τους στους πάγκους των ομάδων τους.