Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Αίτηση Συμμετοχής Αξιωματούχων Αγώνα – Παρατηρητών – Εκπαιδευτών

Παρακαλούνται ΟΛΟΙ , οι αξιωματούχοι αγώνα, παρατηρητές και εκπαιδευτές να συμπληρώσουν τη συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής Αξιωματούχων Αγώνα – Παρατηρητών – Εκπαιδευτών και να την καταθέσουν υπογεγραμμένη στη γραμματεία της Ε.Π.Σ.Α μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι για ΟΛΟΥΣ .
• αντίγραφο ποινικού μητρώου και Οφθαλμολογική εξέταση από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις (οπτική οξύτητα/αντίληψη χρωμάτων).
• Επιπλέον για τους αξιωματούχους αγώνα βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο από Δημόσιο Νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό με τις σχετικές γνωματεύσεις.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις 800 ερωτήσεις που αναρτήθηκαν από την Κ.Ε.Δ Ε.Π.Ο και θα χρησιμοποιηθούν για την πιστοποίηση που θα γίνει από την Ε.Δ Ε.Π.Σ.Α.
https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=48109&NewsType=21

Κατεβάστε (PDF, 101KB)

Κατεβάστε (DOCX, 13KB)