Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Αιτήσεις Νέων Υποψήφιων Παρατηρητών/Εκπαιδευτών

Στο πλαίσιο διεξαγωγής των Σεμιναρίων των Αξιωματούχων Διαιτησίας για την περίοδο 2018/19 ,παρακαλούνται οι Νέοι Υποψήφιοι Παρατηρητές/Εκπαιδευτές τα παρακάτω:
Με βάση το νέο Κανονισμό Διαιτησίας, οι προαναφερόμενοι υποχρεούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση συμπληρωμένη αποκλειστικά και μόνο στο κεντρικό fax της ΕΠΟ: 210-9359666 έως τις 06/07/2018. (Κοινοποίηση στην Επιτροπή Διαιτησίας). Δικαίωμα υποβολής αίτησης το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν και όσοι έχουν πρόσφατα αποχωρήσει από τους πίνακες (οι οποίοι οφείλουν ταυτόχρονα να αποστείλουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας « Δήλωση Μη Εν Ενεργείας» για την αγωνιστική περίοδο 2018/19).
Πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι παραπάνω ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων.
Επιπλέον, οι αιτήσεις δεν θα πρέπει να συμπληρωθούν χειρόγραφα αλλά μέσω υπολογιστή προκειμένου να αποφευχθούν τα όποια λάθη.
Επίσης καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή εάν δεν είναι συμπληρωμένη σωστά και υπογεγραμμένη.
Από την Επιτροπή Διαιτησίας.

Κατεβάστε (DOCX, 60KB)