Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Τελευταία ειδοποίηση για την άμεση εξόφληση οφειλών από πρόστιμα

Παρακαλούνται όλα τα σωματεία που οφείλουν χρηματικά ποσά από πρόστιμα και ποινές να εξοφλήσουν τα ποσά αυτά μέχρι το αργότερο την Τρίτη 24-4-2018 και ώρα 14:00 γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν τις κυρώσεις που αναφέρονται στον ΚΑΠ 2017-2018.