Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΣΕ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ 2/9/2017

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΑΡΩΝ
ΑΕ Ροϊτίκων-Αναγέννηση-Αίας Συμπολ.
ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ