Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Δικαιολογητικά Ταυτότητας Τριετίας προπονητών UEFA και E.Π.Ο.

Εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά για την έκδοση Ταυτότητας Τριετίας προπονητή τα οποία πρέπει να κατατεθούν στην Ένωσή μας είναι τα ακόλουθα:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου (http://www.epo.gr/media/files/EKPAIDEYTIKO_SYMBOYLIO/EGGRAFA_PROPONITON/aitisi_taftotitas_trietias.pdf)
2) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ή πιστοποιητικού παρακολούθησης*
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 €***
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2012
***Η ΠΔΕ στη συνεδρίαση της 2.3.2017 αποφάσισε την αναλογική καταβολή παραβόλων από όσους προπονητές κατηγορίας διπλώματος UEFA B και C επιθυμούν να αποκτήσουν για πρώτη φορά μητρώο -δηλαδή αιτηθούν έκδοση ταυτότητας τριετίας με λήξη ισχύος 31.12.2018- τα έτη 2017 και 2018, προερχόμενοι από σχολές προπονητών που ολοκληρώθηκαν εντός των δύο παραπάνω ετών. Οι συγκεκριμένοι προπονητές εάν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός του 2017 οφείλουν να καταβάλουν το παράβολο των 120 € (60 € υπέρ ΕΠΣ και 60 € υπέρ Ε.Π.Ο.) και εντός 2018 το παράβολο των 60 € (30 €+30 €).