Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Έλεγχος φυσικής κατάστασης για Διαιτητές και Βοηθούς Διαιτητές 3ης και 4ης κατηγορίας

Από την Επιτροπή Διαιτησίας ενημερώνονται οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές 3ης και 4ης κατηγορίας ότι ο 5ος έλεγχος φυσικής κατάστασης θα γίνει την Δευτέρα 8/8/2016 και ώρα 19.00 στο γήπεδο ΕΠΣΑ ‘Ανδρέας Κάνιστρας’.
Το αγωνιστικό test που θα διεξαχθεί για τους Διαιτητές θα είναι το Διαλειμματικό test αξιολόγησης ενώ οι Βοηθοί Διαιτητές θα πραγματοποιήσουν και το CODA test πριν το Διαλειμματικό test.

Οι Διαιτητές και Βοηθοί Διαιτητές θα πρέπει να προσέλθουν σε 2 Groups.
Κάθε Group θα εξεταστεί σε διαφορετικούς χρόνους αναφοράς.

Group A
Διαιτητές 3ης και 4ης κατηγορίας

Χρόνος αναφοράς Διαλειμματικού test: 15′ sec για κάθε 75m τρεξίματος 22′ sec για κάθε 25m

• Ώρα προσέλευσης: 18.30
• Προθέρμανση: 18.40-19.00
• Ώρα έναρξης Διαλειμματικού TEST: 19.00
• Ώρα ολοκλήρωσης TEST: 19.30

Group B
Βοηθοί Διαιτητές και Υποψήφιοι 3ης κατηγορίας

Χρόνος αναφοράς Διαλειμματικού test: 15′ sec για κάθε 75m τρεξίματος 24′ sec για κάθε 25m
Χρόνος αναφοράς CODA test : 10.40′ sec

• Ώρα προσέλευσης: 19.00
• Προθέρμανση: 19.10-19.30
• Ώρα έναρξης CODA TEST: 19.30
• Ώρα έναρξης Διαλειμματικού TEST: 19.40
• Ώρα ολοκλήρωσης TEST: 20.10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κάθε αξιολογημένος διαιτητής και βοηθός διαιτητής που είναι υποψήφιος για προαγωγή σε ανώτερη κατηγορία θα προσέλθει στο Group με τον αντίστοιχο χρόνο αναφοράς της ανώτερης κατηγορίας.
Η παρουσία των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών στο test αξιολόγησης φυσικής κατάστασης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.