Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Επιτροπές

Επιτροπές

Α. Πειθαρχική Επιτροπή
1. Κρεμμύδας Κωνσταντίνος Πρόεδρος
2. Πλούμης Χρήστος Μέλος
3. Τσάμης Κωνσταντίνος Μέλος
4. Παπαδόπουλος Νικόλαος Μέλος
5. Μιχαλόπουλος Γεώργιος Μέλος