Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Επιτροπές

Επιτροπές

Α. Πειθαρχική Επιτροπή
1. Θεοδωρόπουλος Σταύρος Πρόεδρος
2. Σταυρόπουλος Γεώργιος Μέλος
3. Καραμούζης Φίλιππος Μέλος
4. Χαμπέος Γρηγόρης Μέλος
5. Παναγόπουλος Παναγιώτης Μέλος
6. Καμποσιώρας Γεώργιος Μέλος
7. Τσαούσογλου Δημήτριος Μέλος