Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Θύελλας Πατρών (5x5)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Θύελλα Πατρών 2 , Θύελλα Πατρών 2 , Θύελλα Πατρών 1 , Θύελλα Πατρών