Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Άνω Αλισσού
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Λέων Αλισσού , Ρομαϊκός Α.Σ.