Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Ροδιάς
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Φλόγα Ρόδιας , Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου , Δήμος Διακοπτού Α.Ο.