Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ροδιάς
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Φλόγα Ρόδιας , Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου , Δήμος Διακοπτού Α.Ο. , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων- Λύκοι , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων- Λύκοι , Θύελλα Αιγίου , Φλόγα Ροδιάς , Απόλλων- Λύκοι , Απόλλων- Λύκοι , Φλόγα Ροδιάς