Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Μαρακανά (Κ. Αλισσος)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Απόλλων Κ. Αλισσού