Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ)
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Κεραυνός Αγίου Βασιλείου , Κεραυνός- Αετός , Κεραυνός Αγίου Βασιλείου , Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 1 , Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 2