Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Γήπεδο

Ζήριας
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Ζήρια-ΤΑΔ'93